Både strengeholder og finstemmer bør ha lav vekt. All unødvendig tyngde utenpå fiolin, bratsj og cello hindrer instrumentets klang-styrke.  Jeg anbefaler derfor å bruke fin-stemmer bare på E-strengen, og bare på A-strengen på bratsj eller cello. Avstanden fra strenge-stolen til fin-stemmer og strengeholder bør være lengst mulig. Det er fordi strenge-stykket mellom stolen og strengeholderen har sin egen tone som bidrar til å forsterke bildet av over-toner. En ekstra lett strenge-holder eller finstemmer kan utgjøre en liten klang-forbedring.