Monter strengene riktig, da varer de lenger. Strenge-sporene i stol og for-sadel må tilsettes grafitt hver gang du skifter en streng. Hvis du velger en tykkere streng, må du først se til at strengen passer helt ned i sporet. Det skader ikke om sporet er litt bredere, men et smalere spor kan skade om-spinningen. Vær spesielt oppmerksom dersom du bytter ut en stål-streng med en streng av kunststoff eller tarm. Disse er som oftest tykkere enn stål-strenger. Fiolin-makere bruker nål-filer med forskjellig tykkelse til justering av sporene. Dersom du føler deg usikker med å file sporene til riktig bredde, bør du kontakte en fiolinmaker for å gjøre arbeidet. Grafitt i sporene minsker friksjonen. Bruk en vanlig, spiss blyant til å «smøre» sporene. Skift en streng om gangen, for at stolen ikke trekkes unødig fremover. Uansett må du trekke toppen av stolen litt tilbake etter at strengene er stemt. Stolen må stå på samme sted, og med samme vinkel som før. Den skal ikke helle mot gripbrettet. På et nytt instrument har stol-siden mot strenge-holderen, og lokke bak stolen, tilnærmet 90° vinkel. Tenk på at stolføttene skal fordele tyngden likt under hele foten. I skruekassen bør strengene være mest mulig parallelle, ikke krysse mer enn en gang ved begynnelsen av vindingene, og avslutte vindingene nært inntil veggen i skruekassen. Dersom en monterer ny strenge-holder og ende-stropp, skal ende-stroppen være så kort som mulig. På en strengeholder av tre, bør den skarpe kanten øverst i sporene avrundes med en nåle-fil, slik at strengen ikke knekkes over den skarpe kanten. Eventuell fin-stemmer for annen streng enn E, må være av utvidet type, som gir rom for en tykkere streng.